СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

Социалната служба на PRAХIS се занимава с:

Комуникацията и сътрудничеството:

  • С агенции (асоциации, организации)
  • Услуги (училища, KEDY, Дирекция за социална солидарност)
  • Индивидуални практикуващи (лекари, терапевти, учители, работещи в областта на специалното образование, образование и психично здраве, с цел да подкрепят и интегрират служителите на звеното в образователното, социалното и професионалното пространство.
  • Незабавно и редовно сътрудничество с родителите на децата, които се наблюдават от звеното с цел да се даде възможност, облекчаване и предоставяне на научни насоки и подкрепа на всички етапи от развитието на детето чрез консултации.
  • Създаване на групи деца в сътрудничество с техните терапевти с цел социално включване.
  • Създаване на родителски групи в сътрудничество с терапевти, за да разберат трудностите на децата си и да обменят опит и мнения.
  • Създаване на програми за осведоменост на общността (по въпроси, свързани с хора с увреждания и специални умения).
  • Консултативна намеса за лица и семейства, които са изправени пред социални, емоционални или междуличностни проблеми.
© 2019 Praxis Therapy, Kavala | All Rights Reserved