МУЗИКО ТЕРАПИЯ

Музико терапията е форма на терапия, която се провежда от 40-те години на миналия век и има за цел да увеличи капацитета на пациента. Да участва по-активно и творчески в живота си, използвайки своя потенциал и подчертавайки своята личност.

Тя се основава на идеята, че реагирането на музиката е вродено човешко качество, което не е увредено от нараняване, увреждане или психическа травма. Критериите където музиката може да стане терапевтично средство са:

  • Разбира се, без да има нужда от реч или илюстрация
  • Предизвиква реакция и комуникация
  • Предлага и предизвиква емоции
  • Осигурява емоционална сигурност и увереност поради правилата, които го управляват (начало, край, повторение на ритъма и мелодията).

Музиката се използва като средство за намиране на начин за комуникация между терапевт и пациента, за да се развият механизмите за комуникация на пациента, да опознае себе си и способностите си, така че те да може по-добре да се адаптира към непосредствената и непряка социална среда

Терапевтът не преподава музика, нито насърчава лекуващия да свири по специфичен начин. Той се опитва да придружава, подкрепя и разширява музиката

или други стимули, които пациентът предоставя, като го насърчава да създаде свой собствен език за комуникация. Предоставя му пространство за да се изрази  както желае, без да засенчва или ръководи изражението си.

Музико терапията е насочена към деца и възрастни, които са изправени пред:

  • Моторни или умствени увреждания
  • Психологически или емоционални проблеми
  • Поведенчески или комуникационни проблеми
  • Затруднения в обучението

Музико терапията може да работи с индивидуални или групови сесии. В работата в екип участниците също се научават да създават, споделят, имитират, слушат се и се подкрепят взаимно.

Тези елементи са особено полезни и благотворни особено за деца. Децата също са идеални приематели на музико терапията, тъй като освен спонтанността на своята природа, те развиват и други начини за общуване по-лесно, отколкото думите  като доминиращ  начин на нашата култура.

Чрез музиката детето може да изразява и общува импровизиращо с мелодия, ритъм или движение.

Така  успява :

  • Да засили самоувереноста си и самоконтрола
  • Да намали страха, напрежението и безпокойството.

По време на занятията  децата могат да слушат различни жанрове музика или да практикуват прости кинетични игри или да използват прости музикални инструменти, за да импровизират, да играят творчески и спонтанно, да използват въображението си и да фокусират вниманието си върху конкретни дейности.

В света на детето  с увреждане или аутизъм, пълен с ограничения и изолация, музиката му помага да се съсредоточи върху нещата, които човек може да направи, развивайки самочувствие и  душевност, предлагайки приемственност, избор и алтернативни начини за комуникация.

Положителни резултати от музикотерапията са наблюдавани при лекуващи с нарушения на речта, комуникацията, движението, концентрацията и социалноста. Много пъти тези резултати са впечатляващи, дори когато други видове лечение не работят в желаната степен.                                                                       

© 2019 Praxis Therapy, Kavala | All Rights Reserved