• Начало
  • Изследователски проекти
  • Социални роботи "KOIPO3E"

KOIRO3E.EU

"Социални роботи като инструменти в специалното образование“ и иновации

Използване на социални роботи за ОАЕ

Внедряване на социални роботи в ОАЕ също извън аутизма при избрани обучителни увреждания (MS)

Автономност на предлаганите технологии"

НАШИЯТ ПРОЕКТ

Основната цел на CoPo3E е да използва социалните роботи в гръцкото специално образование чрез разработване на специално разработени програми за интервенционно обучение за справяне с избрани случаи на аутизъм и за справяне с трудностите в обучението като дислексия и др.

Научете повече на официалната уеб страница на проекта

© 2019 Praxis Therapy, Kavala | All Rights Reserved