Ιδιοδεκτικό σύστημα: Αναπτύσσοντας την κιναισθησία

“Κλείστε τα μάτια σας. Προσπαθήστε, χωρίς να τα ανοίξετε, να φέρετε την άκρη του δείκτη σας στην άκρη της μύτης σας. Επαναλάβετε 4-5 φορές με το κάθε χέρι. Πόσο εύκολο ήταν;” Η επιτυχία στην παραπάνω δοκιμασία οφείλεται στη δράση ενός πολύ ιδιαίτερου και σημαντικού αισθητηριακού συστήματος που λέγεται ιδιοδεκτικό. Μαζί με το αιθουσαίο αποτελούν τα δύο λιγότερο γνωστά, όμως όχι λιγότερο σημαντικά, αισθητηριακά συστήματα.

Συνέχεια ανάγνωσης

Δραστηριότητες Εργοθεραπείας για παιδιά 2-3 ετών

  Απλά παζλ με μεγάλα κομμάτια (3-4 κομματιών). Βιβλία με σύντομα –παραμύθια και εικόνες δράσεις. Μαυροπίνακας (υπάρχουν κ αυτοκόλλητοι)και κιμωλία ή πίνακας λευκός με μαρκαδόρους. Τουβλάκια, μεγάλα lego, οικοδομικά υλικά. Ξύλινα παζλ ενσφηνωμάτων ανθρώπινης φιγούρας Ενσφηνώματα με σφυράκια Εκπαιδευτικά τραπεζάκια που το παιδί μαθαίνει χρώματα-λέξεις κ.α.  

Συνέχεια ανάγνωσης

Κινητική Αναπηρία

Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μία σημαντική κατηγορία του πληθυσμού που αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού- στιγματισμού και αδιαφορίας ή άνισης μεταχείρισης από το κοινωνικό τους περιβάλλον, εξαιτίας προκαταλήψεων σε βάρος τους. Για τον σκοπό αυτό της αντιμετώπισης των προβλημάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλα κράτη έχουν λάβει σημαντικά νομοθετικά μέτρα προστασίας των ατόμων με αναπηρία. Αλλά τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τα νομοθετήματα? Πόσο αυξημένα...

Συνέχεια ανάγνωσης

Ειδική Αγωγή και πρώιμη παρέμβαση

Στην ανάπτυξη των παιδιών, παίζουν ρόλο δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες, η κληρονομικότητα και το περιβάλλον. Όσον αφορά τον πρώτο παράγοντα δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτά που συμβαίνουν μέχρι την στιγμή της γέννησης, αλλά όταν εισέρχεται ο παράγοντας περιβάλλον, η κατάσταση αλλάζει. Ο τρόπος που μπορούμε να επιδράσουμε στο περιβάλλον του παιδιού είναι μέσω της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση αποτελεί μια σκόπιμη διαδικασία της αλληλεπίδρασης μεταξύ δασκάλου και μαθητή στην πορεία της...

Συνέχεια ανάγνωσης

© 2019 Praxis Therapy, Kavala | All Rights Reserved