• Αρχική
 • Ψυχολογικό - Παιδοψυχολογικό Τμήμα

Τμήμα ψυχολογικής παρέμβασης και υποστήριξης

Το τμήμα ψυχολογικής παρέμβασης και υποστήριξης της πρότυπης θεραπευτικής και συμβουλευτικής μονάδας ΠΡΑΞΙΣ πλαισιώνεται από ομάδα ειδικευμένων επιστημόνων με πολύχρονη εμπειρία στην διάγνωση και αντιμετώπιση ποικίλων διαταραχών ανάπτυξης, συμπεριφοράς και μάθησης.

Αντιμετωπίζονται:

 • συναισθηματικές διαταραχές,
 • προβλήματα συμπεριφοράς,
 • ψυχικά σωματικά συμπτώματα,
 • διαταραχές διατροφής, ομιλίας και λόγου,
 • μαθησιακές δυσκολίες,
 • δυσλεξία,
 • αναπτυξιακές διαταραχές,
 • σωματικές αναπηρίες και
 • χρόνιες παθήσεις.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η παιδοψυχολόγος της μονάδας παρέχει διάγνωση μέσω έγκυρων ψυχομετρικών εργαλείων ανά περίπτωση και μέσω της κλινικής συνέντευξης. Έπειτα καταγράφονται οι θεραπευτικοί στόχοι και δημιουργείται το θεραπευτικό πλάνο το οποίο είναι ατομικό για κάθε περίπτωση.

Μερικά από τα πιο συνηθισμένα τεστ που χρησιμοποιούνται είναι το

 • WISC-III
 • Αθηνά
 •  ΤORP
 • Raven
 • Masc
 • Harter
 • CBCL
 • TAT 
 • CAT

Η θεραπεία των παιδιών πραγματοποιείται ανά περίπτωση. Χρησιμοποιείται η γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία παιδιών και εφήβων. Επίσης, η παιγνιοθεραπεία κρίνεται απαραίτητη στις μικρότερες ηλικίες.

Για τα μαθησιακά προβλήματα, την δυσλεξία, την σχολική επίδοση και τη συμπεριφορά στο σχολείο στόχοι είναι η καλλιέργεια και βελτίωση των γνωστικών και αναπτυξιακών λειτουργιών και η εκμάθηση και βελτίωση της γραφής και της ανάγνωσης μέσω της πολυαισθητηριακής θεραπείας.

ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Εφαρμόζεται η συμβουλευτική και η ψυχολογική θεραπεία όπου εμπλέκονται όλα τα μέλη της οικογένειας. Πραγματοποιούνται πρακτικά και άμεσα εφαρμόσιμα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα διαχείρισης ψυχοφθόρων καταστάσεων που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και σε ενήλικες.

Περαιτέρω, πραγματοποιούνται πρακτικά και άμεσα εφαρμόσιμα προγράμματα σε γονείς με θέματα διαπαιδαγώγησης, αγωγής παιδιών και επικοινωνίας.

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Οι υπηρεσίες μας αφορούν συναισθηματικά και ψυχολογικά προβλήματα, προβλήματα προσωπικότητας, σεξουαλικότητας, διαταραχές διάθεσης και διαταραχές στην πρόσληψη τροφής καθώς και χρόνιες παθήσεις. Οι θεραπευτικές μεθόδους σχεδιάζονται ανά περίπτωση και παρέχεται η γνωστική και συμπεριφορική θεραπεία σε ενήλικες και η συμβουλευτική. Επίσης το τμήμα αυτό σχεδιάζει ομάδες αυτοβοήθειας. Βασίζεται στο μοίρασμα και στην ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών.

© 2019 Praxis Therapy, Kavala | All Rights Reserved