Ψυχολογική παρέμβαση & Υπσοστήριξη

SECRETARY DEPARTMENT

Divider

Αρχικά πραγματοποιείται μια συνάντηση των γονέων με την κοινωνική λειτουργό, όπου καταγράφεται το κοινωνικό ιστορικό (πορεία της ανάπτυξης του παιδιου) καθώς και το αίτημα για θεραπεία του παιδιού. Κατά την ολοκλήρωση του πρώτου ραντεβού οι γονείς κατευθύνονται από την κοινωνική υπηρεσία για την πορεία των επόμενων θεραπειών. Η κοινωνική υπηρεσία είναι στην διάθεση των γονέων για κάθε πιθανή ενημέρωση ή καθοδήγηση σχετικά με άλλους φορείς ή κοινωνικές υπηρεσίες (ΚΕΣΥ, ΚΕΠΑ, Κέντρο Ψυχικής Υγείας κ.α.)

Για τον ΕΟΠΠΥ: Μπορείτε να δικαιολογήσετε τις θεραπείες σας μέσω ΕΟΠΠΥ, εφόσον επισκεφτείτε κάποιον  ιδιώτη ή νοσοκομειακό  παιδοψυχίατρο, παιδονευρολόγο , αναπτυξιολόγο. Η ειδικότητα του γιατρού καθορίζεται από την πάθηση του θεραπευόμενου. O γιατρός σας γράφει τις θεραπείες που αντιστοιχούν στην πάθηση και μπορεί να σας επιστραφεί ένα μέρος των χρημάτων. Πληρώνετε στο θεραπευτήριο και σας δίνεται απόδειξη για να κάνετε εσείς την δαπάνη. Για ταμεία στρατού μπορείτε να δικαιολογήσετε τις θεραπείες σας μόνο με γνωμάτευση από νοσοκομειακό γιατρό ή από κέντρα ψυχικής υγείας. Πληρώνετε στο θεραπευτήριο και σας δίνεται απόδειξη για να κάνετε εσείς την δαπάνη.

In order to ask any possible question, you can call us on 0030 2510226651 or email us on praxisth@otenet.gr. We can then schedule a meeting for your better information on our Unit’s offered services.

Each session lasts fifty (50) minutes.
It would be helpful to arrive five (5) minutes earlier than the scheduled time in order for the session to begin as well as conclude in a timely fashion.
In case of a inevitable cause of cancelation, you can communicate with the secretary department of our Unit at 00302510226651. Please note that you should inform of a possible cancellation at the earliest possible time in order to reschedule. It is however important to try and keep a stable schedule in order to maintain a better result for the children.
Our secretary department is open and ready to help you every day from 9:00 am to 9:00pm. You can also reach us by calling at 00302510226651 or by email on  praxisth@otenet.gr

PHYSIOTHERAPY-ORTHOTICS

Divider
In PRAXIS physiotherapy comprises three major parts:
 • Rehabilitation of neuromotor disorders.
 • Rehabilitation of Musculoskeletal Disorders
 • Manufacture of Orthodontic Devices (splints - soles)
The therapeutic methods and techniques used are based on the best European and worldwide rehabilitation models and include the following methods:
 • Neurodevelopmental Treatment (Bobath)
 • PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION (P.N.F.)
 • Sensory Integration
If deemed appropriate by the responsible physician, a child may need physiotherapy from the first few days after birth. It is very useful to start the intervention as early as possible to make it more effective. The center has well-configured spaces to serve all occasions
Treatments are provided to those in need, from infants to adults. Specifically, there is:
 • Department of Neonates (Takes care of Neonates)
 • Department of Children (Takes children from one year to adulthood)
 • Adult Physiotherapy
The soles are useful for:
 • Cases where the feet are turned inward or outward as well as in the direction of one or both feet
 • Cases of walking on the toes
 • Cases where there is scoliosis
 • Cases where there is a problem of instability during walking and/or frequent falls
 • Cases where the arch of the foot sinks to the ground
 • Cases where there is extensionof the knees
 • Cases of abdominal pain, soles, tibia and hips
 • Children with cerebral palsy/neonatal arthritis
 • Children where one lower leg is longer than the other (inequalities) and/or obvious limp.
Φυσιοθεραπεία
Κοινωνική Υπηρεσία

Department of Occupational Therapy

Divider
Occupational therapy offers a child the ability and confidence to cope with and respond to any activity. Things that other children do automatically, other children guidance is neded, which is achieved with the help of the unit's occupational therapists.
 • Autistic spectrum disorders
 • Mental retardation
 • Cerebral palsy
 • Syndromes
 • ADHD
 • Sensory integration disorder
 • Gross-fine motor skills dysfunctions and writing movement dysfunctions.
 • Learning disabilities
 • Η Sensory Integration is the "organization of the senses (vision, hearing, taste, smell, balance, gravity, position and mobility) for their best use" according to A. Jean Ayres PhD.
 • The TEACCH Method "Treatment and Education of Children with Autism and Communication Disorders": This is a "clearly" structured education program using visualized coding, visual coding (colors, labels) and organization of space (play area, rest area, etc.). .) of objects. It helps your child learn, function and focus on important information.

Speech therapy

Divider
Speech therapy deals with the prevention, prognosis, diagnosis, rehabilitation of speech disorders (Oral-Written, Expressive-Perceptive), speech, voice, feeding-swallowing and communication in children, adolescents, and adults.
 • Breastfeeding difficulties·
 • Difficulties in chewing food
 • Often signs of choking
 • Unusually high or low voice tone
 • Harshness in his/her voice that persists
 • Difficulties in understanding the oral speech
 • Difficulty executing orders
 • Difficulty finding appropriate words
 • Difficulty in forming sentences
 • Difficulty in mimicking sounds
 • Difficulty in starting or keeping a conversation
 • Editorial, grammatical or morphological errors (e.g. wrong use of tenses
 • Difficulty in referring to the past and future tenses
 • Difficulty in reading and comprehension of written text
 • Difficulty in spelling
Λογοθεραπεία
Λογοθεραπεία

PARENTAL COUNSELING

Divider
Parent counseling aims at empowering the parent by providing useful strategies and, so that he or she is able to help the child to mature emotionally, to be able to effectively manage any difficulties and eventually gain autonomy. There is no age limit for parents of all ages.
The most common topics mentioned in the sessions are:
 • Behavioral problems
 • Difficulties in managing emotions (anxiety, phobias)
 • Difficulties in socializing
 • School bullying
 • Learning difficultiesLearning difficulties
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
 • Physical and developmental disorders
 • Divorce
 • Mourning
Sessions are held either alone with the parents or in parallel with the child's individual conferences. Frequency depends on the individual needs of the child and the family.

Social skills group

Divider

Concerning children 5 years and older:

 • Who have difficulties in social behavior
 • Children with developmental disorders (eg autistic spectrum)
 • Monitor other team members during activities.
 • Listen carefully to what their interlocutor says.
 • To share the same game.
 • Wait in turn during activities.
 • Have proper physical proximity.
 • Make proper use of the volume of his voice.
 • Apply social rules.
 • To identify emotions (in themselves and in others) and to relate them to relevant social situations.
 • To share their feelings.
 • To share their interests.
 • Increase their interests.
 • Participate in a cooperative game.
 • Seek help when they are having trouble with an adult or a peer.
 • Offer help to a difficult peer.
 • To choose from specific activities.
 • Improve their understanding of social signals and social situations.
 • Express emotions and thoughts.
Ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων​
Μουσικοθεραπεία

Music Therapy

Divider
Music therapy is a form of therapy that aims to increase the patient's ability to participate more actively and creatively in his life, making use of his or her potential and highlighting his personality. It is based on the idea that the response to music is an innate human quality that is not harmed by injury, disability or mental trauma. Music is used as a means of finding a way of communication between a therapist and a therapist, in order to develop the healing of his communication mechanisms, to become acquainted with himself and his abilities in order to better adapt to his immediate and indirect social environment.

Music therapy is aimed at children and adults who face:

 • Motor or mental disabilities
 • Psychological or emotional problems
 • Behavioral or communication problems
 • Learning difficultiesLearning difficulties

special education

Divider
Special Education is the set of educational services that are provided to students with disabilities and identified educational needs.

Special education is aimed at children who have:

 • Special learning difficulties.
 • Mental disabilities
 • Visual and hearing impairment
 • Developmental disorders
 • Motor disability or disability
 • Behavioral difficulties

The intervention can start at any age, depending on the needs of the child. It usually begins with entering preschool (4-5 years) and primary school.

Contact a specialist if your child's development specialist recommends a special education program.

There are some signs depending on the age:

 • If the child cannot follow the instructions of his/her kindergarten teacher.
 • If it is difficult to participate in group activities.
 • If he / she has not mastered basic fundamentals and skills.
 • If he has difficulty in reading and writing and is unable to organize his/her reading and fulfill the obligations.
 • If he has a memory problem and it causes him anxiety.
Early diagnosis and intervention help to successfully repair and avoid the psychological problems caused by school exclusion.
Κοινωνική Υπηρεσία
Εργοθεραπεία

PSYCHOLOGY DEPARTMENT

Divider

 At times, issues that concern either our personal relationships or our business, such as day-to-day adversity, make it difficult for us to progress both on a personal and team level. We may not properly manage the stress or tension we experience, but we may not know where they come from. Psychological support and individual counseling allow us to focus on the source of the problem so that we can more effectively address our concerns and concerns. Reasons for addressing a health professional are: Emotional disorders Social difficulties Lack of self-confidence Difficulties in interpersonal relationships
>

Depending on the purpose of the conferences, the frequency is also determined. This process explores the subject of concern for the individual, where psychological support is provided to address the difficulty and specific guidance and advice are provided.
Scroll to Top