Κοινωνικά Ρομπότ

"KOIPO3E"

Divider

Κοινωνικά Ρομπότ ως Εργαλεία στην Ειδική Εκπαίδευση» και Καινοτομίες

Divider

Βασικός στόχος του ΚοιΡο3Ε είναι η αξιοποίηση των κοινωνικών ρομπότ στην ελληνική ειδική εκπαίδευση μέσω της ανάπτυξης ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση επιλεγμένων περιπτώσεων αυτισμού και για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών όπως δυσλεξία, κ.ά.

Scroll to Top