Κοινωνική υπηρεσία

Η Κοινωνική υπηρεσία του «ΠΡΑΞΙΣ» ασχολείται με:

 • την επικοινωνία και συνεργασία
  • Με φορείς ( συλλόγους, οργανώσεις )
  • Υπηρεσίες (σχολεία, ΚΕΔΔΥ, Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
  • Μεμονωμένους επαγγελματίες (γιατρούς, θεραπευτές, εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ειδικής αγωγής, της εκπαίδευσης και της ψυχικής υγείας, με σκοπό την στήριξη και ένταξη των εξυπηρετούμενων της μονάδας στον εκπαιδευτικό, κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο.
 • Την άμεση και τακτική συνεργασία με τους γονείς των παιδιών που παρακολουθούνται από την Μονάδα με σκοπό την ενδυνάμωση, την ανακούφιση και την επιστημονική καθοδήγηση και την συμπαράσταση σε όλες τις φάσεις της εξέλιξης του παιδιού μέσω της συμβουλευτικής παρέμβασης.
 • Την δημιουργία ομάδων παιδιών σε συνεργασία με τους θεραπευτές τους, με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη.
 • Την δημιουργία ομάδων γονέων σε συνεργασία με τους θεραπευτές με σκοπό την κατανόηση των δυσκολιών των παιδιών τους και την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων.
 • Δημιουργία προγραμμάτων για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας (σε θέματα που αφορούν στα άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικές δεξιότητες).
 • Συμβουλευτική παρέμβαση σε άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικά, συναισθηματικά ή προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Κοινωνική Υπηρεσία
Scroll to Top